REGLEMENT (zie ook: Wat mag wel en niet als fietser?)

 

Verkeersreglement Art, 43 bis “Groep fietsers die gebruik maken van de openbare weg”,

 

 • • Minder dan 15 fietsers: VERPLICHT gebruik te maken van het FIETSPAD

 

 • • Meer dan 15 en max. 50 fietsers: NIET VERPLICHT het fietspad te gebruiken, ze mogen bestendig met 2 naast elkaar rijden op de RIJBAAN op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Er mag op ongeveer 30 meter een begeleidend voertuig de groep volgen.

 

 • • Houd in gedachten dat ons doel is plezier hebben met vrienden.

 

1.Jaarlijkse deelnemingskosten: €15 en een verplichte verzekering: €28bij VWB.(€33 bij gezinsverzekering).

 

Iedere deelnemer zonder verzekering rijdt op eigen risico!!!!!!.

 

 1. 2. Door een groepsverzekering zijn alle leden onderling en tegen derden verzekerd voor lichamelijke schade. De club is niet aansprakelijk voor alle andere eisen van schadevergoeding van welke aard ook. Het bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor materiele schade of persoonlijk letsel. Elk ingeschreven lid is akkoord met de clubreglementen.

 

 1. 3. Voor elke rit is er een baankapitein voorzien. Hij dient er voor te zorgen dat, de verkeersreglementen nageleefd worden en is verantwoordelijk voor de route van de geplande rit. Respecteer andere fietsers ten alle tijden.

 

 1. 4. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij de taak van de baankapitein zoveel mogelijk verlicht door zijn richtlijnen stipt na te volgen.

 

 1. 5. Elk lid dat deelneemt aan de clubtochten is er toe gebonden aan de start te verschijnen in clubuitrusting. Zijn fiets dient technisch in orde te zijn, zeker wat betreft de veiligheid. Zorg voor de benodigde apparatuur in geval van een lekke band (pomp, buizen, gereedschappen). Bezoekers zijn welkom, indien vergezeld door een clublid.

Ieder lid die minstens 15 maal de zondag meerijdt zal genieten van de jaarlijkse clubvoordelen (besproken op de jaarlijkse vergadering op het einde van elk seizoen).

 

 1. 6. Het clubreglement kan jaarlijks aangepast worden.

 

 1. 7. Het seizoen begint op de 1ste januari en eindigt op de 31ste december, dus een gans kalenderjaar. zie volgende regeling

 

 1. 8. Hoogstens met twee naast elkaar rijden. Waarschuw andere fietsers, hetzij door woord of gebaar, om de aanwezigheid van een obstakel of de komst van een voertuig achter of voor de groep aan te geven.

 

 1. 9. Tijdens de fietstochten wordt er in groep gereden tegen een snelheid die de 25km/u benadert. De snelheid wordt bepaald door de deelnemers, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan de individuele mogelijkheden. De sterken passen zich aan de zwakken aan en niet omgekeerd.

 

 1. 10. Onder geen enkel voorwendsel mogen de leden zonder voorafgaande toelating de groep verlaten om vooruit te gaan rijden of om het tempo op te drijven, met uitzondering van de beklimmingen. Het achterblijven zonder reden is eveneens uit den boze.

Het dragen van een headset is tijdens de clubrit verboden.

 

 1. 11. Zorg voor het milieu, werp niets op de weg en neem het mee naar huis.

 

 1. 12. Men dient steeds samen te blijven, dit na een beklimming, afdaling, kruispunt, pech,enz.

 

 1. 13. Na een beklimming wacht men op de geloste.

 

14.Voor je veiligheid en om aan de verplichtingen van verzekeraars van de sportfederaties te voldoen is de helm verplicht!!!!! , een fietsbel is in principe verplicht.