Polisvoorwaarden

Wielerbond Vlaanderen biedt immers aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een vergunning inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel persoonlijke-ongevallenverzekeringburgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.
De maximale leeftijd van 75 jaar om een vergunning aan te vragen als recreatief lid bij Wielerbond Vlaanderen is weggevallen! Net als alle andere leden, genieten deze leden voortaan binnen het stuk persoonlijke ongevallen van een dekking met waarborg “medische kosten” en “overlijden” (incl. hartfalen).
Een doktersattest van 'goede gezondheid' blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.
De verzekeringspolis werd uitgebreid. Voortaan zijn sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen ook verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband.
Ook chronoritten (type Marmotte) vallen onder de vergunning. Voor deelname aan recreatieve wedstrijden dient wel nog steeds 5,50 euro opgelegd te worden om verzekerd te zijn gedurende de duur van het event. Meer info hierover in dit bericht op de website.
Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden

– Lichamelijke schade:

onbeperkte dekking

– Stoffelijke schade:

620.000 €, per schadegeval en onder aftrok van een geïndexeerde vrijstelling van 123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84, enkel voor niet-decretaal verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs.

Persoonlijke-ongevallenverzekering

– Bij overlijden:

8.500 € inclusief plots overlijden tijdens sporten door hartfalen (enkel jaarverg.) Kapitaal = 8500 €


– Bij blijvende werkonbekwaamheid:

35.000 € bij 100%, tot max. 2 jaar na ongeval.

– Bij tijdelijke werkonbekwaamheid:

30 € per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.

– Medische kosten:

terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval.
*vrijstelling van 25 € per schadegeval.
a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit:
alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit.
b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.):
enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste van de verzekerde.
De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 350 € voor alle prestaties niet voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V.
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een maximum van 150 € per tand.
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.
Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.

Rechtsbijstand

50.000 € per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot 15.000 €.
Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.

Een ongeval. Wat nu?

Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.

Volg de volgende stappen:
– Afhalen ongevalsaangifte

– Invullen

Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

– Opsturen

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Stapelplein 28, 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Meer info

nv Concordia
Stapelplein 28 - 9000 Gent
Anita De Clerck - 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.- 09 264 11 70